Hơn 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung quý 1/2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 42,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước; gần 12,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Bình quân một tháng có gần 20,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.