Có đến 49% người tiêu dùng Việt Nam mua hàng trực tuyến

Báo cáo mới đây của Google, Temasek và Bain & Company, năm 2022, người tiêu dùng mua hàng trực tuyến ở Việt Nam chiếm tỷ lệ 49%, chỉ đứng sau Singapore (53%), cao hơn Malaysia và Indonesia.