Dừng công nghệ di động 2G từ ngày 16/9/2024

Từ ngày 16/9, tất cả các nhà mạng viễn thông Việt Nam sẽ dừng cung cấp dịch vụ cho những thiết bị dùng công nghệ di động 2G trên phạm vi đất liền.

Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành văn bản thông cáo chính thức về lộ trình dừng công nghệ di động 2G.

Theo đó, từ ngày 16/9, tất cả các nhà mạng viễn thông Việt Nam sẽ dừng cung cấp dịch vụ cho những thiết bị dùng công nghệ di động 2G trên phạm vi đất liền. Do vậy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động cần quyết liệt triển khai mạnh các giải pháp truyền thông, hỗ trợ chuyển đổi để đảm bảo quyền lợi của các thuê bao 2G.

Theo Thông báo của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT và Thông tư số 04/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày 16/9/2024, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng GSM cho mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị (M2M) hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK. Đây là hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn GSM (hệ thống 2G) hiện có được cấp lại giấy phép băng tần 900Mhz, 1800MHz.

30228343-8491-4b3d-abfc-ff78a82e23dd-1-201-a-1536-large-1720185643.jpeg

Dừng công nghệ di động 2G từ ngày 16/9/2024.

Để đảm bảo các hoạt động thông tin, liên lạc được thông suốt, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra giải pháp triển khai dừng công nghệ 2G và thúc đẩy chuyển đổi điện thoại thông minh như: Các doanh nghiệp hỗ trợ thuê bao chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ cao hơn (hỗ trợ kinh phí mua máy smartphone 4G hoặc điện thoại feature phone 4G và ban hành các gói cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi, thực hiện đến 16/9/2024); các doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn nhập mạng các máy điện thoại 2G không có chứng nhận hợp quy.

Các doanh nghiệp phát triển các trạm thu phát sóng di động đảm bảo vùng phủ mạng 4G thay thế mạng 2G khi dừng hệ thống 2G và hoàn thành trước tháng 9/2026. Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện truyền thông tới từng đối tượng người sử dụng trên các phương tiện truyền thông phù hợp để nắm bắt chủ trương và chủ động chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ 4G trở lên.