Ninh Bình thu hơn 5.300 tỷ đồng về du lịch trong 5 tháng

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt trên 5.337 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần. Trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 382,1 tỷ đồng, tăng 42,66%; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 2.625,5 tỷ đồng, tăng 48,27%; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 657,9 tỷ đồng;...

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt trên 5.337 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ.

Trong 5 tháng đầu năm, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 729,8 nghìn lượt khách, gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 180 nghìn lượt, gấp hơn 1,8 lần. Số ngày khách lưu trú ước đạt trên 194,3 nghìn ngày khách, tăng 43,41% so với cùng kỳ.

z5463348490468-58f3f8be5f8a36f68c6775260cb4ee9f-1-2216-1716344004.jpeg

Doanh thu du lịch tháng 5/2024 ước đạt trên 714,6 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 70,8 tỷ đồng, tăng 27,93%; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 368,6 tỷ đồng, gấp hơn 1,7 lần; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 89 tỷ đồng, tăng 9,55%. Vé thăm quan ước đạt trên 43,9 tỷ đồng, tăng 10,21%; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 68,5 tỷ đồng, gấp hơn 1,7 lần. Các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 73,4 tỷ đồng, tăng 41,44%.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 5.666,7 lượt khách, tăng 36,08% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt khách đến cơ sở lưu trú ước đạt trên 1.032,6 lượt, gấp hơn 1,8 lần. Số ngày khách lưu trú ước đạt trên 1.130,2 ngày khách gấp hơn 1,5 lần.

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt trên 5.337 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần. Trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 382,1 tỷ đồng, tăng 42,66%; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 2.625,5 tỷ đồng, tăng 48,27%; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 657,9 tỷ đồng, tăng 44,39%. Vé thăm quan ước đạt trên 344,3 tỷ đồng, tăng 37,10%. Bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 642,6 tỷ đồng, gấp hơn 1,9 lần. Các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 684,8 tỷ đồng, gấp hơn 1,8 lần.