Quảng Nam: Dừng vận hành 2 nhà máy thủy điện để bảo trì

Nhà máy Thủy điện Khe Diên dừng vận hành từ 5/8 đến 25/8 và Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 dừng vận hành từ 30/8 đến ngày 1/9.

Ngày 3/7, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất thời gian dừng vận hành các tổ máy phát điện để phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị của Nhà máy Thủy điện Khe Diên thuộc Công ty cổ phần Sông Ba và Sông Bung 4 thuộc Công ty thủy điện Sông Bung.

Theo đó, Nhà máy Thủy điện Khe Diên dừng vận hành từ 5/8 đến 25/8 và Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 dừng vận hành từ 30/8 đến ngày 1/9.

thuy-dien-song-bung-4-1720081361.jpeg

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4.

Trong thời gian Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 4 bảo trì, sửa chữa các thiết bị công trình, ông Bửu đề nghị Công ty Thủy điện Sông Bung chủ động phối hợp với Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương tính toán, điều tiết hồ thủy điện A Vương vận hành xả nước qua phát điện với lưu lượng lớn nhất có thể theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 29/12/2019 và Quy chế phối hợp giữa 2 Nhà máy thuỷ điện để đảm bảo nhu cầu dùng nước ở vùng hạ du sông Vu Gia.

UBND các huyện, thị xã Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn và Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam chủ động theo dõi lịch vận hành các thuỷ điện để xây dựng kế hoạch cấp nước phù hợp với nhu cầu dùng nước của từng địa phương.