Kinh doanh

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tăng thêm gần 25 tỷ USD

7 giờ trước

Trong 5 tháng đầu năm 2024, khu vực doanh nghiệp FDI đóng góp 205,4 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 13,7%, tương ứng tăng thêm gần 25 tỷ USD so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng thêm 12,95 tỷ USD.