Xã hội

Việt Nam đứng thứ 6 tại Olympic Tin học châu Á

15:05 31/05/2024

Dựa trên kết quả này chúng ta sẽ lựa chọn 4 thí sinh tham dự Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học quốc tế tại Ai Cập từ ngày 1/9 đến ngày 8/9/2024.